Sök

Stockholm
Skåne

Kategorier

Doktorand
Lektor
Övrigt
Doktorand

Lediga jobb

Universitetslektor i matematik

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 me...

Part-time  |  Lektor

Universitetslektor i matematisk statistik

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig resurshushållning  Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena Skoglig matematisk statistik, Skoglig fjärranalys, Skogli...

Part-time  |  Lektor

Universitetslektor i matematisk statistik

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 me...

Part-time  |  Lektor

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett dem...

Part-time  |  Lektor

Universitetslektor i miljövetenskap

Linnéuniversitetet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Institutionen för biologi och miljövetenskap är en del...

Part-time  |  Lektor

Universitetslektor i molekylärbiologisk forskning, endokrin tumörutveckling

Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhä...

Part-time  |  Lektor

Universitetslektor i museologi och konst- och bildvetenskap

Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till e...

Part-time  |  Lektor

Universitetslektor i människa-datorinteraktion

Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhä...

Part-time  |  Lektor

Universitetslektor i nationalekonomi

Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Vid institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi och nationalekonomi....

Part-time  |  Lektor

Universitetslektor i naturresurser och hållbar utveckling

Uppsala universitet, institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhä...

Part-time  |  Lektor