Lediga jobb

Associate Professor in Electrical Engineering/Control Engineering

Universitetet i Stavanger

Description of the employer: The University of Stavanger is located in one of the most attractive regions in Norway with a dynamic labour market and exciting recreational activities.

Part-time  |  Övrigt

Biträdande professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring

Högskolan i Skövde

Institutionen för handel och företagande har drygt 40 anställda och inrymmer ämnen som företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Undervisningen bedrivs i flera utbildningsprogram med sä...

Part-time  |  Övrigt

Full Professor in building engineering

Mälardalens högskola

At Mälardalen University people meet who want to develop themselves and the future. Our 15 000 students read courses and study programmes in Business, Health, Engineering and Education. We conduct res...

Part-time  |  Övrigt

Lars Hiertas professur i statsvetenskap

Stockholms universitet

vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-10-15. Ämne/ämnesbeskrivning Lars Hiertas professur i statskunskap Arbetsuppgifter Forskning, fors...

Part-time  |  Övrigt

Professor i barn- och ungdomsmedicin

Linnéuniversitetet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Linnéuniversitetet ska tillsammans med Region Kalmar lä...

Part-time  |  Övrigt

Professor i byggnadsteknik

Mälardalens högskola

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15?000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom...

Part-time  |  Övrigt

Professor i data- och systemvetenskap med inriktning cybersäkerhet

Stockholms universitet

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: 2019-09-30. Ämne/ämnesbeskrivning Data- och systemvetenskap med inriktning cybersäkerhet och digital forensik,...

Part-time  |  Övrigt

Professor i Geodesi

Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och f...

Part-time  |  Övrigt

Professor i gynekologi/obstetrik

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus

Institutionen bildades i sin nuvarande form 1993. Ca 400 studenter genomgår årligen sin medicinska grundutbildning vid KI DS vid enheterna för kirurgi och urologi, anestesi, diagnostisk radiologi, int...

Part-time  |  Övrigt

Professor i hållbara odlingssystem

Sveriges lantbruksuniversitet

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi Samspelet mellan miljö, klimat, mark, växter, djur och människor...

Part-time  |  Övrigt