Lediga jobb

Doktorand inom Fullerenfria organiska solceller

Linköpings Universitet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsri...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand inom Trafiksystem med fokus på kalibrering av nätverksmodeller

Linköpings Universitet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsri...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand på Umeå Plant Science Centre

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av de starkaste forskningsmiljöerna i Europa för experimentell växtforskning. Det internationella insla...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand, Datavetenskap

Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 me...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand, Datavetenskap

Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 me...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand, husdjursvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Institutionen: Institutionen har ca 65 medarbetare i framförallt Skara, som ligger i Sveriges mest lantbruksdjurstäta område, samt även i Uppsala och...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand, Markvetenskap - Skogsmarkens biogeokemi

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för mark och miljö En anställning som doktorand i markvetenskap ledigförklaras vid Institutionen för mark och miljö vid SLU. Institutionen undervisar och forskar om kemiska, fysisk...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand, Markvetenskap, Markkemi

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för mark och miljö Institutionen för mark och miljö utvecklar den vetenskapliga basen för uthållig markanvändning för jordbruk, skogsbruk och urbana miljöer. Markvetenskap är ett m...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand, Växtbiologi

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtbiologi Institutionen har ungefär 80 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar. Den tillhör Uppsala BioCentrum (bioc....

Part-time  |  Doktorand

Doktorander i datavetenskap (WASP)

Lunds Tekniska Högskola, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår str...

Part-time  |  Doktorand