Lediga jobb

Doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 me...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand i Byggkonstruktion

Luleå tekniska universitet

-Automatisk tillståndsbedömning genom bildbehandling Forskningsämnet Byggkonstruktion, avdelningen för Byggkonstruktion och brand vid Luleå tekniska universitet vill anställa en doktorand...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot autonoma distribuerade system

Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 me...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot Data Science

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap

Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collabora...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand i datavetenskap, inriktn. programvaruteknik och resurshantering

Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 me...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand i elektricitetslära mot nätanslutning av havsenergi omvandling

Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhä...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand i Elektronik

Mittuniversitetet, Institutionen för elektronikkonstruktion

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relati...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 me...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand i evolutionär genetik

Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhä...

Part-time  |  Doktorand

Doktorand i forskarutbildningsämnet Biologi

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, f...

Part-time  |  Doktorand