Örebro universitet har sin grund i den högre utbildning som etablerades i Örebro under 1960-talet.

År 1977 bildades Högskolan i Örebro genom en sammanslagning av universitetsfilialen, förskollärarseminariet, Gymnastik- och idrottshögskolan samt Socialhögskolan. Örebro universitet bildades 1999.

1963 Den första permanenta höga utbildningen i Örebro (den  tekniska magisterutbildningen lydande under Kungliga tekniska högskolan) startar.

1966 Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) grundas.

1967 Örebro blir universitetsfilial till Uppsala universitet. Socialhögskolan i Örebro börjar.

1970  Första byggnaden (GIH) upprättas på det som idag är campusområdet.

1977  Högskolan i Örebro bildas genom att förskollärarseminariet, Gymnastik- och idrottshögskolan och Socialhögskolan slås samman.

1978  Musikpedagogiska institutet blir en del av Högskolan i Örebro.

1993 En akademisk utbildning för kockar och servitörer startar i Grythyttan.

1993 Professorsprogrammet startar (ett avtal mellan Högskolan i Örebro och Uppsala universitet om att inrätta ca 10 professurer i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen).

1995 Den landstingskommunala vårdhögskolan inkorporeras i högskolan.

1999 Örebro universitet bildas. Invigning av statsminister Göran Persson den 6 februari 1999.

2003  Campus Alfred Nobel, Karlskoga invigs.

2009 Örebro universitet fyller tio år.

2010 Högskoleverket beviljar Örebro universitet examinationsrätt för läkare.

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 anställda.

Företaget på sociala medier

Facebook Twitter Twitter