Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Hemsida: www.du.se/sv/
Huvudkontor: Falun
Storlek: 800 Anställda
Grundat: 1977
Kategori: Universitet/Högskola


Högskolan Dalarna är en myndighet med uppdrag att bedriva verksamhet inom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Uppdragets tre områden

Utbildning

Högskolan erbjuder utbildningar i form av fristående kurser och utbildningsprogram. Därutöver erbjuder Högskolan också olika former av uppdragsutbildningar.

Forskning

Högskolan bedriver forskning inom flera olika ämnen, men även inom ämnesöverskridande forskningsområden.

Samverkan med det omgivande samhället

Högskolans samverkansuppdrag handlar om att få utbildningen och forskningen att ske i samhället, istället för isolerat vid sidan om.

Uppdragets styrning

Staten är ytterst ansvarig för högskolans verksamhet, men det är ålagt högskolorna och universiteten att bedriva den. Hur verksamheten bedrivs redovisas årligen till staten via några centrala dokument, t ex årsredovisning, flerårigt budgetunderlag. Dessutom redovisas verksamheten i en verksamhetsberättelse. Dessa dokument finns samlade här

Högskolelagen och Högskoleförordningen

Hur detta ska göras är bland annat reglerat av Högskolelagen och Högskoleförordningen. Mer om dessa och andra förordningar och föreskrifter som styr vår verksamhet kan du läsa om hos Högskoleverket. Direktlänkar till några av de viktigare texterna finns på sidan med lokala styrdokument (se vidare nedan).

Styrdokument

Utöver dessa lagar och förordningar har Högskolan också egna styrdokument som styr hur vi arbetar inom myndigheten och mot studenter och omgivande samhälle.

Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder ett drygt 60-tal program och ca 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden. Högskolan har ca 16 000 studenter och ungefär 800 anställda.

Företaget på sociala medier

Facebook Twitter Twitter