Högskolan Dalarna - Universitetslektorer i Omvårdnad

Jobbmail

Liknande jobb direkt till din mail!

Välj en eller flera kategorier att prenumerera på.

Förfina sökningen

Kategori

 
 
 
 
 

Fler kategorier

Universitetslektorer i Omvårdnad, Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna söker universitetslektorer inom ämnet Omvårdnad. Vi ser gärna att sökande är specialistutbildade sjuksköterskor inom någon av inriktningarna primärvård eller vård av äldre men även annan specialisering kan vara aktuell. 

Anställningsformen är tillsvidareanställning, 100 % med tillträdesdag snarast enligt överenskommelse. Om sökande önskar kan tjänstgöringsgraden diskuteras. Provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort är Falun.

Kunskapsområdet allmänt
Ämnet omvårdnad vid Högskolan Dalarna befinner sig i ett expansivt skede med satsning på såväl utbildning som forskning med tvärvetenskaplig ansats inom Högskolans forskningsprofil Hälsa och välfärd. Forskningen gäller främst evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete med särskilt fokus på kunskapsimplementering och patientsäkerhet samt äldres, barns och ungdomars hälsa och välfärd. Forskningen bedrivs huvudsakligen inom ramen för tre forskningscentra inom forskningsprofilen: KIPS (Knowledge implementation and patient safety), ReCALL (Research center for ageing and later life) och RICH (Reproductive, Infant and Child Health). Kurser ges inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogram samt som fristående kurser på grund- resp. avancerad nivå. Ämnet har examinationsrätt på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Former för samverkan med landsting och kommuner är etablerade och gemensamma projekt avseende framför allt verksamhetsförlagd utbildning samt kompetensutveckling och forskning inom vård och omsorg bedrivs. Samfinansierade tjänster, s.k. kliniska lektorat, är etablerade för att ytterligare stärka kvalitet och utveckling av verksamhetsförlagd utbildning och forskning inom omvårdnad och bidra till utveckling inom hälso- och sjukvård.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår medverkan av utveckling av kunskapsområdet omvårdnad i ämnesgruppen samt till utveckling av forskningsmiljön inom omvårdnad. Högskolan Dalarna profilerar sig inom nätbaserad utbildning och i undervisningsuppdragen ingår att undervisa via de digitala lärverktygen högskolan tillhandahåller men även på campus. En lektor förväntas även bedriva forskning, företrädesvis i linje med högskolans forskningsprofil. Samverkansuppgifter mot det omgivande samhället kan komma att ingå. 

Kvalifikationer
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs doktorsexamen inom Omvårdnad eller motsvarande. Det är meriterande om du har en specialistutbildning och/eller forskning med inriktning mot verksamhetsområdet, högskolepedagogisk utbildning samt väl vitsordad erfarenhet av undervisning på högskolenivå.
Det är önskvärt att du har en positiv syn på nätbaserade utbildningens möjligheter samt erfarenhet av undervisning med stöd av nätbaserade verktyg.
Som person är du systematisk, lösningsfokuserad och bra på att samarbeta.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- intyg och betyg
- publikationsförteckning
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- uppgift om referens
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor vänligen kontakta rekrytering@du.se.    

Sista ansökningsdag
Du ansöker via vår webbplats senast 2018-01-31.

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör via rekrytering@du.se.

Då vi bedömer att rekryteringsprocessen kan dra ut på tiden kommer vi utifrån urvalet bland sökande till anställningen tillsätta ett vikariat. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.  

Övrigt
Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.