Mittuniversitetet - Universitetslektor/Universitetslektorer i pedagogik

Hemsida
www.miun.se/

Kategori
Lektor

Anställningsform
Heltid

Ansök nu

Universitetslektor/Universitetslektorer i pedagogik, Mittuniversitetet

Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid avdelningen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Avdelningen för utbildningsvetenskap är inne i ett intensivt utvecklingsskede. Utöver gängse utbildning på både grundnivå och avancerad nivå pågår uppbyggnaden av forskningsmiljön och vidareutveckling av forskarutbildning. Nu vill vi ytterligare förstärka vår kompetens när det gäller arbetet med utbildning och forskning i pedagogik.

Arbetsuppgifter: Undervisning på grund- och avancerad nivå, handledning och utvecklingsarbete i pedagogik inom program, fristående kurser och uppdragsutbildning. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans med hjälp av IT-stöd. Avdelningen förutsätter att lektorer initierar och bedriver egen forskning på det utrymme som ges.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Det är önskvärt att den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. HF 4 kap 4 §.

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordningmiun.se/huv/handlaggningsordningar).

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten, i termer av erfarenhet av undervisning, samt god samarbetsförmåga och flexibilitet, som prövningen av den vetenskapliga skickligheten, visad genom nationella och/eller internationella publikationer. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. Vikt fästs också vid administrativ förmåga. För tjänsten krävs goda kunskaper i det svenska språket.

Upplysningar: Avdelningschef Lena Ivarsson, 010-142 8044, 076-821 06 90.

Anställning: Anställningen som universitetslektor är heltid och tills vidare med 6 månaders provanställning.

Stationeringsort: Sundsvall.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas (se instruktioner till sökande miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-01-31.